دهکده ویلایی بارسین رشت

در جاده خمام به خشک بیجار واقع شده

این شهرک ویلایی در ۲۰ پلاک ویلایی در حال ساخت  است