مطب داروخانه منطقه آزاد انزلی

داروخانه شماره ۱ حاجی بکنده روبروی کارخانه برنجکوبی فلاح ( این داروخانه شبانه روزی نیست اما در کنارش یک مطب خصوص وجود دارد )

داروخانه شماره ۲ بندر زیباکنار روبروی بانک صادارت این (داروخانه شبانه روزی نیست)

بهداری یا همان مطب شبانه روزی به تازگی در زیباکنار افتتاح شده ( ۵۰۰ بالاتر از بانک صادرات) جنب مدارس زیبا کنار است بعد از پل زیبا کنار به سمت کیاشهر)

مطب شبانه روزی صدا سیما ( قبل از درب ورودی مجتمع صدا سیما )

یک مطب پزشک عمومی و اطفال نیز روبروی بانک صادرات زیباکنار است