بازارهای محلی در زیبا کنار انزلی رشت لشت نشا کوچصفهان کجاست؟ ادرس انزلی

بازار ماهی فروشان انزلی

zomorood.com
کوچصفهان
کوچصفهان که در مسیر جاده رشت-لاهیجان قرارداردبازارهای محلی درآن روزهای یکشنبه وچهارشنبه دایرمیشود زنان ومردان زحمت کش برای کسب روزی حلال چه درروزهای بارانی وبرفی وچه درروزهای گرم تابستان برای فروش محصولات خودازصبح زودبه بازارآمده تاغروب که بادستی نه چندان پرولی باقلبی پرازعشق ومحبت به خانه پیش عزیزان خودبرگردنددراین بازارمانندتمامی بازارهای دیگرعلاوه برمحصولات محلی وبومی محصولاتی شامل پوشاک،وسایل منزل،لوازم زینتی،وکشاورزی به فروش میرسد مردان که بیشتر میوه،ماهی(شور،دودی)،داس،بیل،پوشاک،برنج شمالی،مرغ،تخم مرغ محلی،غاز،اردک وغیره برای فروش دارندزنانم دوشادوش مردان محصولی راکه خود بادل وجان پروش داده اند یاپخته اند مانندسبزیهای محلی چوچاق،خالیواش،سبزی خوردن محلی،برگ سیر،گشتاوگندمین وبارکی نان،نانهای محلی رابرای فروش می آورنددرفصل بهاروتابستان بادمجان،گوجه،خیارمحلی،پاچ باقلا،باقلی پلویی،نخودفرنگی،آلوچه وغیره رابرای فروش می آورند
خمام
خمامی شهریست که بین رشت وانزلی قرارداردکه بازارمحلی آن مانندسایربازارهای محلی گیلان معروف وپررونق است که روزیکشنبه دایرمیباشدمردان وزنان چه ازخمام وچه ازاطراف برای فروش محصولات خودبه این بازارآمده معمولاکالاهایی که مردان برای فروش می آورندشامل پوشاک،وسایل منزل،صنایع دستی،ابزارهاوسموم کشاورزی،انواع ماهیهای بومی،میوه،مرغ وغاز،اردک،تخم مرغ وغیره بوده زنان هم سبزیهای محلی شامل چوچاق،خالیواش،بینه(نعناع) وسبزی خوردن محلی،برگ سیر،رب اناروآلوچه ترشیجات محلی،نانهای محلی(گشتا،گندمین،بارکی نان) برای فروش می آورند

انزلی
یکی دیگرازپررونق ترین بازارهای محلی گیلان شنبه بازارانزلی است که انواع کالا واجناس ازبومی ومحلی گرفته تااروپایی،چینی،ژاپنی وآسیای مرکزی درآن یافت میشود وقیمتهابه مراتب ارزانترازمغازه هاست مردان وزنان محصولاتی مانندصنایع دستی(حصیر،گمج،زنبیل…)،وسبزیجات محلی(چوچاق،پونه،خالیواش،سبزی خوردن محلی،برگ سیر …)،ماست ودوغ چکیده،شیر وپنیروکره محلی،مرغ ،تخم مرغ،اردک،غاز،مرغابی،میوه وانواع ماهی(سفید،کیلیکا،کفال،کولی،کپور،شور ودودی…)را برای فروش به این بازار می آورند

لشت نشاء
در بخش لشت نشاء، روزهای شنبه و سه‌شنبه هر هفته، بازار هفتگی برگزار می‌شود. که یکی از قدیمی‌ترین و معروف‌ترین بازارهای هفتگی استان گیلان است که مردان وزنان حاصل دست رنج خودرابرای فروش به این بازارمی آورند پیشنهاد میشود برای تهیه قیمت های پایینتر از بیرون بازارچه خریداری کنید مغازه های ورودی درب دارای قیمت بهتری است در این بازارهمه مایحتاج خانه پیدامیشود مردان برای فروش میوه های درختان خود شامل پرتقال،نارنج،نارنگی،به،گلابی (خوج)،ازگیل(کونوس)،انواع ماهی شور،دودی و…مرغ،مرغابی،غاز،اردک،تخم مرغ انواع پوشاک،وسایل منزل،ادوات کشاورزی وغیره رابرای فروش می آورندوزنان سخت کوش شمالی نانهای محلی،سبزیهای محلی،حصیر،زنبیل وغیره رابرای فروش می آورند

خشک‌بیجار
بازار هفتگی خشک‌بیجار روزهای دوشنبه و پنج‌شنبه برگزار می‌شود. در این بازار محصولاتی چون مرغ و تخم مرغ محلی، زیتون و روغن زیتون درجه ۱ رودبار مرغابی، ماهی، بذر گیاهان و انواع محصولات باغی وفرآوردهای لبنی (ماست،دوغ چکیده،کره،شیرمحلی)توسط مردان وزنان زحمتکش شمالی به فروش می‌رسد.


این متن اواخر سال ۹۲ نگارش شده اکنون بازارهای زیباتری نیز در گیلان وجود دارند