حمل انواع کانتینر بدون وقفه در دریای خزر

امکان حمل و نقل ( آهن آلات / چوب و تخته / مواد معدنی / کالاهای فله / جنرال کارگو / کالای عمومی / کالاهای سنگین وزن / موادشیمیایی / پتروشیمی / فرآورده های نفتی )را در حوزه دریای خزر از طریق بنادر شمالی ایران را دارد

۰۹۱۲۲۷۸۶۰۷۵