تمام پست ها در برچسب

کارتینگ انزلی

کارتینگ انزلی

کارتینگ انزلی در پیست های کارتینگ انزلی رانندگی را شکل دیگری تجربه کنید این تجربه را  می توان آغازی بر دنیای متفاوت و حرفه ای اتومبیلرانی دانست . تصور کنید چراغ  هم اکنون قرمز است با هیجان و بدون تحمل انتظار می کشید انتظار برای تجربه حسی غیر قابل وصف حسی از جنس هیجان وپرواز…