تمام پست ها در برچسب

س

خرید زمین و هزینه ساخت ویلا در شمال ۱۴۰۲

خرید زمین و هزینه ساخت ویلا در شمال هزینه ساخت ویلا با توجه به متراژ بنا و مصالح بکار رفته از حدود ۵۰۰ تا ۲ میلیون تومان می باشد مشاهده قیمت ساخت و نمونه ویلاهای پیش ساخته مشاهده قیمت ساخت ونمونه ویلاهای فلت  لشت نشاء بهشت گمشده گیلان ترکیب جنگل و دریا در یک منطقه…