تمام پست ها در برچسب

برج طاووس منطقه ازاد انزلی

بازدید برج طاووس منطقه آزاد انزلی

برج طاووس منطقه آزاد انزلی   خرید فروش  واحدهای “رو به دریا” برج طاووس منطقه ازاد انزلی “کاسپین” برج طاووس منطقه آزاد انزلی مجتمع مسکونی طاووس در منطقه آزاد انزلی واقع است: سرمایه گذاری و اجرای پروژه در حال احداث برج مسکونی طاووس با زیربنایی بالغ بر ۱۷۰۰۰۰ متر مربع در ۲۲ طبقه شامل ۹۷۲…