تمام پست ها در برچسب

آبیاری درخت بادام

تعداد دفعات آبیاری درخت بادام

تعداد دفعات آبیاری درخت بادام از جمله اقداماتی که اگر به شیوه اصولی و منظم انجام شود می‌تواند محصول دهی و کیفیت میوه‌های درخت بادام را ۲ تا ۳ برابر افزایش دهد آبیاری منظم است. در واقع درخت بادام نیز مانند تمامی درختان میوه‌دار برای داشتن محصول بالا و با کیفیت و همچنین رشد و…