ثبت ملک

ارسال مشخصات زمین ویلا برای فروش

ابتدا قبل از هر گونه درج آگهی با مدیر سایت تماس بگیرید پس از تایید مدیر مشخصات دقیق ملک خود را ومحرض کردن کل مدارک زمین از قبیل مدعی نبودن اشخاص حقیقی و حقوقی واسناد معتبر شامل سند یا بونچاق

تذکر : خانه های و یلاها و زمینهای دارای فروش نامه های دستی برای ما قابل قبول نمیباشد

حتما میباستی زمین های مورد نظر  شما جهت فروش دارای جاده باشند

چنانچه ملک مورد نظر شما برای فروش ویا معاوضه در دیگر شهرستانهای استان گیلان و یا دیگر استانهای کشور  باشد هزینه بازدید به عهده مالک میباشد

ورود الزامي: براي ثبت ملك وارد شويد!