ویلاهای زیباکنار انزلی

ویژه

ویلا شهرک آرش زیباکنار

ویلا شهرک آرش زیباکنار فروش ویلا  شهرک آرش زیباکنار شیک…

تعداد اتاق خواب

3

تعداد حمام

2

متراژ

400

سند تک برگ-اقساطی

150میلیون میلیون مابقی اقساط

ویژه

ویلا دوبلکس جنگلی کیاشهر

ویلا دوبلکس جنگلی کیاشهر فروش ویلا دوبلکس جنگلی کیاشهر با…

تعداد اتاق خواب

2

تعداد حمام

3

متراژ

250 پرداخت اقساطی

سند تک برگ-اقساطی

320میلیون قیمت کل

ویژه

ویلا روبه دریا رشت

ویلا روبه دریا رشت فروش ویلا روبه دریا رشت ویلا مشرف به…

تعداد اتاق خواب

5

تعداد حمام

5

متراژ

400

500میلیون پیش پرداخت

ویژه

ویلا رشت

ویلا رشت ویلا رشت فروش یک دستگاه ویلا رشت فروش…

تعداد اتاق خواب

2

تعداد حمام

2

متراژ

145 ویلا ویلا300

سند تک برگ-اقساطی

250میلیون الباقی وام